Комп'ютерні науки

Код та назва спеціальності 122 Комп'ютерні науки
Гарант освітньої програми Франчук Василь Михайлович
Впроваджено в дію 2022
Освітній ступінь Бакалавр
Стуктурний підрозділ Факультет математики, інформатики та фізики
Випускова кафедра Кафедра комп'ютерної та програмної інженерії
Детальніше про ОП https://moodle.fmif.udu.edu.ua/course/index.php?categoryid=149